Cộng đồng đam mê nghệ thuật truyện tranh Việt Nam 

  • Tin tức - Sự kiện

  • Tin tức về truyện tranh trong ngoài nước, các sự kiện công bố dự án, ra mắt team mới.
Tin tức về truyện tranh trong ngoài nước, các sự kiện công bố dự án, ra mắt team mới.
Forum Statistics Last post
New project Announcements
Ra mắt, thông báo về các dự án mới hiện tại và tương lai.
0 Topics 
0 Posts
No posts 
Team Debuting
Ra mắt các nhóm họa sĩ mới.
0 Topics 
0 Posts
No posts 
Forum Statistics Last post
0 Replies 
 532 Views
 by AndyNguyen
 December 30th, 2016, 12:01 am
0 Replies 
 468 Views
 by AndyNguyen
 December 29th, 2016, 11:28 pm
0 Replies 
 174 Views
 by AndyNguyen
 December 21st, 2016, 6:01 pm
0 Replies 
 184 Views
 by AndyNguyen
 December 21st, 2016, 5:58 pm
0 Replies 
 173 Views
 by AndyNguyen
 December 21st, 2016, 5:47 pm
0 Replies 
 173 Views
 by AndyNguyen
 December 19th, 2016, 10:58 pm
0 Replies 
 175 Views
 by AndyNguyen
 December 17th, 2016, 10:09 pm
0 Replies 
 185 Views
 by AndyNguyen
 December 17th, 2016, 9:47 pm