Cộng đồng đam mê nghệ thuật truyện tranh Việt Nam 

  • Các thuật ngữ thường dùng trong vẽ truyện tranh

  • Tổng hợp các kiến thức chung và cơ bản về nghệ thuật vẽ truyện tranh.
Tổng hợp các kiến thức chung và cơ bản về nghệ thuật vẽ truyện tranh.
 #52  by AndyNguyen
 December 30th, 2016, 10:29 am
Tổng hợp một số thuật ngữ thường dùng trong giới vẽ truyện tranh

- Translator (trans): Dịch giả, người dịch truyện ra tiếng Việt.

– Editor (edit): Biên tập, người đưa bản dịch của translator vào các trang truyện.

– Proof Reader (PR): Người kiểm tra, chỉnh sửa, đảm bảo chất lượng bản trans của translator.

– Quality Checker (QC): Người kiểm tra, chỉnh sửa, đảm bảo chất lượng bản edit của editor.

– Cleaner (clean): Người xử lý RAW, làm mịn, redraw, xóa text trong các trang truyện.

– Typesetter (type): Người type bản dịch vào các trang truyện đã được clean.

– Leader (lead): Người quản lý nhóm, chịu trách về vấn đề nhân sự, dự án, bản quyền…

– Scanlations: Là 1 nhóm tiến hành dịch truyện hay scan truyện.

– Permission (per): Vấn đề bản quyền: Là xin phép các nhóm dịch nước ngoài để có thể sử dụng bản dịch của họ hoặc các nhóm dịch trong nước để có quyền post truyện của họ.

– Release (rls): Phát hành chap mới, lịch ra chap mới.

– Source: Nguồn dùng để trans hoặc edit hoặc cả 2.

– RAW: Truyện nguyên gốc tiếng Nhật (Jap), Trung (Chi), Hàn (Kor) chưa qua chỉnh sửa gì.

– English (Eng): Nguồn truyện tiếng Anh, thường lấy làm nguồn dịch.

– Project (PJ): Dự án, chỉ 1 bộ truyện được 1 nhóm tiến hành dịch.

– Tutorial (TUT): Bài hướng dẫn.

– Contest: Cuộc thi.

– Signature (sign): Chữ ký.

– Ratings: Tiêu chí đánh giá chất lượng 1 bản edit.

– Low Quality (LQ): Size width của truyện là 1-639 px

– Medium Quality (MQ): Size width của truyện là 640-1023 px

– High Quality (HQ): Size width của truyện lớn hơn 1024 px

– Chapter (chap): 1 chương hay 1 hồi truyện.

– Volume (vol): 1 tập truyện.

– Redraw: 1 công đoạn của edit, là vẽ lại hình khi chữ đè lên hình.

– SFX: Tiếng động, âm thanh.

– Bubble: Bóng thoại.